Smart Express Mini Tren
Cuma
Nis222011

SMART PLAY İLE ŞİŞLİ BELEDİYESİ ELELE!

 

 

ÇOCUKLARIN EĞLENCE HAKKI    ŞİŞLİ BELEDİYESİ’NDE SAKLI

 

 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Anayasası’nın Çocuk Hakları Bildirgesince gerekli görülen “Çocuklara eğlence hakkı tanınmalıdır” maddesinden hareketle; hem tüm çocuklara bu hakkın tanınmasına öncülük etmek, hem de ebeveynlere çocuk gelişiminde oyunun önemini anlatmak için; Smart Play ve Şişli Belediyesi elele veriyor.

 

 

Mayıs ayı itibarıyla başlayacak ve tüm yıl boyu sürecek olan projedeki başlıca hedefimiz; 100.000 çocuğa ve ebeveynlerine ulaşıp sağlıklı nesilllerin yetişmesine olanak sağlamaktır.

 

Proje kapsamında; belirlenecek okul planına göre, ilçe ilköğretim ve ana okulu öğrencilerini, her Pazartesi günü Smart Play ve Smart Express ile tanıştıracak; eğlenmelerini, eğlenirken öğrenmelerini sağlayacak, ebeveynlerine ise çocuk gelişimi hakkında ücretsiz seminerler düzenleyeceğiz. 

 

Şişli ilçesi sakinlerine sunulan bu hizmeti; her hafta ilçe okullarından bir sınıf olmak üzere sırasıyla tüm okullara ve öğrencilerine ulaştıracağız.

 

Çünkü;

 

Biliyoruz ki; tüm çocukların eğlenmeye, öğrenmeye hakkı vardır.

 

Biliyoruz ki; oyun, çocuğun zihinsel yeteneklerini geliştirmeye katkı sağlamakla kalmaz bedensel gelişimine de yardımcı olur.

 

Biliyoruz ki; oyun oynarken takım ruhu kazanan çocuk, oyun kurallarını toplum kurallarına uyarlar. Böylece toplum hayatına uyumlu ve toplum için faydalı nesiller yetişir.

 

Sosyal sorumluluk kapsamında görev edindiğimiz bu gerçekler ışığında istiyoruz ki; eğlence hakkından tüm çocuklarımız eşit şartlar altında faydalansın, çocuk gelişimi konusunda uzman pedagoglarca bilgilendirilecek olan saygı değer ebeveynlerimiz ise; sevgiyle, umutla, özveriyle yetiştirdikleri çocuklarımızı elmas gibi şekillendirebilsin.

 

 

Saygılarımızla

 

Şişli Belediyesi & Smart Play